ADOPCJA Sweet Dream; EDIT Sweetuś znalazł już nowy dom :)